Empreses 31/10/2012

El mercat laboral invisible

2 min

Quan busquem feina ens dediquem a cercar ofertes en els diferents canals de recerca “visibles”: portals d’ocupació, empreses intermediàries de selecció, serveis públics d’ocupació, premsa, etc.

Però de vegades, les empreses prefereixen portar a terme la fase de reclutament de candidats per d’altres vies (en les quals la oferta no es fa pública) per diferents motius: que el procés de selecció sigui més senzill i ràpid, que la competència no pugui tenir informació de la seva evolució o estratègia empresarial o bé per abaratir costos. Tinguem en compte que, molts canals de recerca de feina són gratuïts pels candidats, però les empreses han d’assumir un cost econòmic pel servei. Per tant, en aquests moments de crisis, és normal que s’evitin aquest tipus de despeses. Com buscar l’oferta oculta d’ocupació?

Per una banda, podem seguir utilitzant els canals de recerca de feina en els que el nostre paper és més actiu:

  • Autocandidatura--> les empreses consulten les seves pròpies bases de dades abans de buscar nous candidats, estiguin conformades per antics treballadors com per persones que han ofert els seus serveis en els darrers temps. Per això és una bona idea enviar una candidatura espontània a totes aquelles empreses en les que estiguem interessats en treballar-hi.
  • Contactes --> els professionals de RRHH sovint localitzen persones interessades en una vacant a través dels empleats de l’empresa, els clients i proveïdors o els seus propis contactes personals. Per aquest motiu és tant important donar a conèixer que estem oberts a noves possibilitats laborals, tant entre les persones del nostre voltant com a través de contactes no directes.

Com les xarxes socials professionals constitueixen veritables bases de dades de RRHH s’està generalitzant el seu ús com a mitjà inigualable en el reclutament de personal, donat que, entre els seus avantatges, destaquen la facilitat per trobar professionals i informació de qualitat (com el perfil professional o la xarxa de contactes personal). Per tot això hem d’emfatitzar el networking en la nostra estratègia en la recerca de feina.

Cercar noves oportunitats laborals

No obstant, si volem conèixer realment totes les oportunitats de l’actual mercat de treball hem d’obrir la ment a totes les opcions possibles. Tant en quant a tipus d’ocupació: pensa si amb les teves competències pots donar resposta a noves necessitats de la nostra societat. Com en quant a tipus de relació contractual: en el moment d’inestabilitat actual, les empreses potser opten per subcontractar serveis a empreses externes o recorren a col·laboradors abans de comprometre’s a afegir aalgú nou dins de la seva plantilla.

En conclusió, explora si pots oferir els teus serveisi analitza el treball per compte propi com alternativa laboral. Mentres la feina arriba sempre pots generar oportunitats i necessitats col·laborant amb alguna empresa. Si no t’obre portes amb ella, com a mínim et permetrà ampliar el teu bagatge professional i visió estratègica.

Publicat per:Sara Jurado, Equip Tècnic del Centre per al Desenvolupament Professional Porta22 de Barcelona Activa.

stats