26/03/2023

Contracto un home o una dona? El currículum no ho és tot

2 min
La lluita contra les desigualtats laborals entre homes i dones i la fi de la bretxa salarial, objectiu prioritari de la Generalitat

He de fitxar una persona al meu equip i em pregunto si he de triar un home o una dona. Creus que té importància? Miraries només el currículum?

Marta, Barcelona

L’objectiu últim a l'hora de contractar algú és aconseguir que aquesta persona t’ajudi a assolir millor els objectius d’empresa. Més que el binomi home-dona, crec que és important tenir en compte les dimensions culturals de Geert Hofstede com l’individualisme versus el col·lectivisme, l'orientació a curt o llarg termini o la capacitat de gestió de la incertesa. Entre aquestes dimensions, també hi ha el principi de masculinitat i feminitat.

Centrant-nos en la dimensió de masculinitat o feminitat, un rol masculí està focalitzat en els resultats i l’assoliment d’objectius i un rol femení se centra en el procés i en la qualitat de les relacions. Aquesta classificació està estretament relacionada amb les actituds i els rols més comuns dels gèneres classificats com a masculí i femení dels diferents mamífers. Però això no vol dir que hagis de ser una dona per tenir un rol de feminitat i viceversa.

T’interessen rols més femenins quan, per exemple, tot i que hagis assolit bons resultats d’empresa en l’últim exercici, hi hagi hagut endarreriments constants de projectes i el problema es trobi en la comunicació de l’equip. Per contra, si els endarreriments s’han degut a canvis constants durant el projecte, et pot interessar un rol més masculí. Però compte, no és un element únic a tenir en compte, sols és un grup de característiques més que cal preveure.

Totes aquestes dimensions no es poden extreure del currículum exclusivament, necessites una interacció cara a cara, un diàleg per començar a entreveure-les. Et recomano que elaboris les pautes, executis les entrevistes i decideixis qui contractar acompanyada d’experts com psicòlegs socials, antropòlegs i sociòlegs. La humanitat és fascinant i complexa i, com millor coneguis i ara mateix t’enfrontis a aquests valents i controvertits debats que inicies, més eines tindràs per decidir en ocasions futures.

stats