Empreses 25/01/2015

2015, l'any per posar un impost al carboni?

2 min

Són nombrosos els economistes que, coneixedors de la necessitat de mitigar el canvi climàtic, advoquen per posar una taxa al carboni, a tot el món. En essència, sembla senzill: es tracta de posar un impost a tots els combustibles fòssils (gas natural, carbó i petroli) en funció del contingut en carboni que tinguin; en cremar, el carboni del combustible es transforma en CO2 i aquest gas es abocat a l'atmosfera, provocant un canvi en el clima. L'argument en favor de l'impost sembla irrefutable: els qui utilitzen combustibles fòssils no suporten tots els costos de la seva acció i aquest impost és una manera equitativa de posar-hi remei. Ja són uns quants els països que ho han dut a terme, de maneres diferents i amb èxit divers. Suècia és el primer de la llista, amb un impost al carboni fixat per llei des de 1991; avui dia es situa als $150 la tona de CO2, però l'impost no s'aplica alscombustibles per generar electricitat i la indústria només en paga el 50%. Austràlia també va introduir un impost al carboni l'any 2012, situat als $19 la tona, tot i que ha estat revocat a finals de 2014.

Hi han d'altres exemples, un de molt notable Dinamarca on hi ha una taxa al carboni des de 1996. S'aplica a tothom i costa uns 12€/tona a les indústries i 6€/tona als particulars; si un fa reformes per guanyar en eficiència energètica, se li retorna l'impost. Ve a ser una mesura per promoure l'eficiència energètica. Per contra, hi ha qui diu que un impost d'aquest tipus suposauna càrrega adicional a les classes mitjanes i a les persones amb menys ingressos; és cert, però no és ara un bon moment per fer-ho quan els preus del petroli van a la baixa? La Protecció del Climabé s'ho val.

stats